Aanbestedende dienst:    UWV          Procedure:                      Inkoopkader Scholingsdiensten 2021        Publicatie: 27-08-2020

Perceel 1. Opleidingen

Perceel 2. Functiegerichte vaardigheidstrainingen

Perceel 3. Leerbanen

Perceel 4. Ervaringscertificaten

WerkFit

NaarWerk

Modulaire Re-integratiediensten