Bij elke aanbesteding moet er een UEA ingevuld worden, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

In deel II A bij algemene informatie moet worden aangegeven of een onderneming een Micro-, kleine of middelgrote onderneming is. Wat nu?

Micro-onderneming

Als een B.V. twee jaar op rij voldoet aan twee van de drie onderstaande criteria is er sprake van een micro-onderneming:

 •  balanstotaal van minder dan € 350.000
 •  omzet van minder dan € 700.000
 •  gemiddeld minder dan 10 werknemers in een boekjaar.

Een micro-onderneming kan volstaan met een zeer beperkte jaarrekening. Die moet uit de volgende twee pagina’s bestaan:

 1.  beperkte balans (vaste en vlottende activa en eigen vermogen, voorzieningen en schulden)
 2.  beperkte resultatenrekening: omzet, kostprijs, afschrijvingen, lonen en overige bedrijfskosten).

Kleine onderneming

Als een B.V. twee jaar op rij voldoet aan twee van de drie onderstaande criteria is er sprake van een kleine onderneming:

 •  balanstotaal van minimaal € 350.000,- en maximaal € 5.999.999,-
 •  omzet van € 700.000,- en maximaal € 12.000.000,-
 •  gemiddeld 10 tot 50 werknemers

Middelgrote en grote ondernemingen

Vanaf 1 januari 2016 is een rechtspersoon controleplichtig indien deze twee jaar achter elkaar voldoet aan twee van de drie onderstaande groottecriteria:

 •  een balanstotaal van meer dan € 6.000.000,-
 •  een netto-omzet van € 12.000.000,-
 •  meer dan 50 werknemers